Aktualności

3 lipca 2019

Szkolne zestawy podręczników/programów nauczania w roku szk. 2019/2020

Szkolne zestawy podręczników/programów nauczania  w roku szk. 2019/2020 w LOM SPARTAKUS LO 4-letnie – klasy I LO 3-letnie: klasy I klasy II klasy III 03.09.2019 – szkolna giełda podręczników. Będzie możliwość sprzedaży lub zakupu podręczników używanych od innych klas.  
17 czerwca 2019

19.06.2019 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

19.06.2019 (środa) o godz. 11:00 na szkolnej sali gimnastycznej odbędzie się uroczystość zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Zapraszamy Uczniów, Grono Pedagogiczne i Rodziców!
23 maja 2019

30.05.2019 – Spotkanie Dyrektora Szkoły i Komendanta z Rodzicami. Konsultacje.

30 maja (czwartek) o godz. 17:00 w sali 13 odbędzie się spotkanie Dyrektora Szkoły i Komendanta z Rodzicami, podczas którego zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszego Liceum oraz informacje o możliwościach i sposobach wsparcia rodzin w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tym dniu  również, w godzinach 16.00 – 18.30 odbędą się konsultacje dla Rodziców z wszystkimi nauczycielami LOM SPARTAKUS (szczegółowy harmonogram konsultacji będzie w e-dzienniku).
23 maja 2019

BEZPIECZEŃSTWO w LOM SPARTAKUS

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust.1 pkt.2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), oraz pismem Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 Dyrekcja  LOM SPARTAKUS informuje, że od 20 maja naprzeciw sekretariatu szkoły (obok tablicy informacyjnej) została zamontowana tzw. „ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY”, która ma za zadanie wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami i ułatwić drogę przekazywania informacji pomiędzy Szkołą  a uczniami i rodzicami. Dodatkowo został uruchomiony TELEFON ZAUFANIA o numerze 572 295 603, pod którym Rodzice i uczniowie Spartakusa mogą anonimowo wysłać SMS-y informujące o niepokojących ich sygnałach dotyczących bezpieczeństwa uczniów lub zadzwonić i przekazać informacje bez konieczności podawania danych personalnych. Pod tym telefonem można też uzyskać wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje dotyczące osób i instytucji zewnętrznych do których również można się zgłosić w sytuacjach kryzysowych.