Aktualności

22 lutego 2015
bursztyn

Umowa o współpracy Fundacji z AWFiS

Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM podpisała umowę o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.  Umowa dotyczy szeroko pojętej współpracy na polu naukowo-badawczym, w zakres której wejdą: realizacja wspólnych projektów edukacyjno-rozwojowych mających na celu  podniesienie jakości usług edukacyjnych i rozwój psychofizyczny młodzieży i studentów; organizowanie szkoleń, kursów, konferencji naukowych i studiów podyplomowych poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu narodowemu i wewnętrznemu; współpracę wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej AWFiS w ramach zajęć sportowych w Liceum Ogólnokształcącaym Mundurowym SPARTAKUS; doradztwo naukowe, konsultacje; długoterminowy wynajem pomieszczeń dydaktycznych i sportowych.
30 września 2014

Decyzje Prezydenta Miasta Gdańsk

Dn. 29.09.2014 r. LOM SPARTAKUS otrzymało: Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska o nadaniu niepublicznej szkole SPARTAKUS uprawnień szkoły publicznej – WRS.IV.4423.1-14.2014.ER z dn. 29.09.2014 roku (str. 1)  (str. 2) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych Nr 431/LO/14