BEZPIECZEŃSTWO w LOM SPARTAKUS

BEZPIECZEŃSTWO w LOM SPARTAKUS

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust.1 pkt.2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), oraz pismem Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 14 maja 2019 Dyrekcja  LOM SPARTAKUS informuje, że od 20 maja naprzeciw sekretariatu szkoły (obok tablicy informacyjnej) została zamontowana tzw. „ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY”, która ma za zadanie wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami i ułatwić drogę przekazywania informacji pomiędzy Szkołą  a uczniami i rodzicami. Dodatkowo został uruchomiony TELEFON ZAUFANIA o numerze 572 295 603, pod którym Rodzice i uczniowie Spartakusa mogą anonimowo wysłać SMS-y informujące o niepokojących ich sygnałach dotyczących bezpieczeństwa uczniów lub zadzwonić i przekazać informacje bez konieczności podawania danych personalnych. Pod tym telefonem można też uzyskać wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje dotyczące osób i instytucji zewnętrznych do których również można się zgłosić w sytuacjach kryzysowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *