Bez kategorii

1 maja 2019

Podróż studyjna IIG do Aresztu Śledczego w Gdańsku

W dniu 30 kwietnia, kadeci LOM SPARTAKUS wraz z Komendantem Szkoły A. Śliwińskim i p. A. Krampichowskim, podczas podróży studyjnej do Aresztu Śledczego w Gdańsku zapoznali się z organizacją, funkcjonowaniem oraz realizowanymi zadaniami przez Służbę Więzienną (SW). SW pełni ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa, współpracuje z innymi formacjami mundurowymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, ABW, CBA oraz SZ RP. W realizacji zadań resocjalizacyjnych współdziała ze stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kuratorami. Ważnym elementem podroży studyjnej były historyczne miejsca, w których przebywali oraz byli sądzeni nasi Bohaterowie. Należy wspomnieć tutaj o przetrzymaniu w 1917 r. w murach Aresztu Śledczego marszałka Józefa Piłsudskiego oraz gen. Sosnkowskiego. Dodatkowo nasza młodzież zobaczyła miejsca, gdzie przebywali i ginęli Żołnierze Niezłomni, którzy do końca wierzyli i walczyli o niepodległą i suwerenną Polskę. Tutaj przy ulicy Kurkowej w Gdańsku, Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk” – zostali skazani przez komunistyczny sąd na karę śmierci w 1946 roku. Wyrok przez rozstrzelanie wykonano 28 sierpnia 1946 roku, w więzieniu. Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne.
20 kwietnia 2019

26.04.2019 – UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA SZKOŁY

26 kwietnia 2019 o godz. 11.00 w sali Kongresowej AWFiS pożegnaliśmy naszych Absolwentów. Przed nimi jeszcze tylko…. MATURA. Życzymy SUKCESU.    
20 kwietnia 2019

18-23.04.2019 – FERIE WIOSENNE

Ferie wiosenne trwają 6 dni  (18.04 – 23.04). W środę 24 kwietnia wracamy do szkoły. Również w środę (24.04) klasy IP, IIG i IIS  jadą w podróż studyjną do Jednostki Saperów do Rozewia. Opiekunowie: kmdr W. Hałasa, P. Magda Płóciennik i komendant Szkoły Arkadiusz Śliwiński. Zbiórka wszystkich w Gdyni na dworcu o godz. 7.30
20 kwietnia 2019

17.04.2019 – DZIEŃ SPORTU

17.04.2019 roku w Naszej Szkole odbył się Dzień Sportu organizowany przez p. Beatę Wolską oraz p. Magdalenę Płóciennik. Uczniowie klas I, II oraz III zmagali się w takich konkurencjach jak: podciąganie na drążku z nachwytu mężczyźni, kobiety – zwis na drążku, bieg 10×10 m, skok w dal, bieg na 3 km. Na koniec odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Szkoły. Choć walka była zacięta zwycięzca jak zawsze może być tylko jeden. Klaso III S – SERDECZNE GRATULACJE!