Deklaracja maturalna

Zał. 1A N – Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2018/2019.   Pobierz…

Deklaracje należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły:

  • wstępną do 30 wrześnie 2018 r. 
  • ostateczną do 7 lutego 2019 r.

 

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.