Dlaczego SPARTAKUS?

plakat jpg na wwwBo jest ciekawie, inaczej…., bo można przeżyć przygodę z mundurem, sprawdzić się…

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS mają możliwość rozwijania swojej naturalnej ciekawości świata. Nadrzędnym celem, jaki stawiamy naszym absolwentom to matura, która otwiera drzwi do przyszłości. Daje dobre przygotowanie do studiowania na kierunkach prawniczych oraz na kierunkach związanych z policją, wojskiem, strażą graniczną, służbą leśną, ratownictwem medycznym, bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni i kulturą fizyczną.

Uczniowie SPARTAKUSA okazują empatię, współczucie i respektują potrzeby oraz uczucia innych. Czują się zobowiązani pomagać i podejmują kroki, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na środowisko. Uczestniczą jako Wolontariusze w wielu akcjach charytatywnych.

 Dzięki nauce w SPARTAKUSIE młodzież podchodzi do nieznanych sytuacji i niewiadomych z odwagą i przezornością, zachowując przy tym ducha niezależności podczas odkrywania nowych ról, idei i strategii działania. Odważnie i elokwentnie broni swoich racji.

 Młodzież SPARTAKUSA rozumiejak ważne jest intelektualne, fizyczne i emocjonalne zbalansowanie, aby osiągnąć dobre samopoczucie swoje i innych. Potrafi mądrze rozważyć proces uczenia się i zdobywania doświadczeń. Jest w stanie oszacować zarówno swoje mocne, jak i słabe strony.

W LOM SPARTAKUS realizowany jest program liceum ogólnokształcącego z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia, fizyka, historia, matematyka, biologia oraz wiedza o społeczeństwie. Drugim obowiązkowym językiem obcym jest język niemiecki lub rosyjski (lub wszystkie trzy w zależności od profilu klasy). Przedmioty uzupełniające to: edukacja mundurowa (policyjno-detektywistyczna, graniczna, wojsk specjalnych, ratownictwa) oraz sztuki walki.  Zajęcia sportowe odbywają się w obiektach sportowych AWFiS. Obejmują dyscypliny sportowe takie jak: siłownia, gry zespołowe (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna), orientacja w terenie, biathlon, kick-boxing i lekkoatletyka, które zmieniają się semestralnie, w trakcie całego cyklu nauki w LOM.

W SPARTAKUSIE  funkcjonuje system nagród za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia. Są to awanse na kolejne stopnie szkolne (od młodszego kadeta… po starszego absolwenta kadeta), odznaka SPARTANINA, stypendium, obniżki czesnego.

Absolwent SPARTAKUSA otrzyma certyfikaty ukończenia szkoleń: strzeleckiego, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  w zakresie służb informacyjnych w zabezpieczaniu imprez masowych, obsługi drona,  (i dla chętnych ratownika motorowodnego).

REKRUTACJA 2019/2020 – regulaminy i dokumenty do POBRANIA…

W szkole obowiązuje Regulamin LOM SPARTAKUS.

SPARTAKUS w multimediach   i   na FB:    fb