Informacje – matura 2019

6-25.05.2019r.

Pełna informacja o egzaminie maturalnym w Internecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury – repetytoria – obowiązkowe dla uczniów klas III zgodnie z planem lekcji.

———————————————————————