Informacje – matura 2019

6-25.05.2019r.

Pełna informacja o egzaminie maturalnym w Internecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury – repetytoria – obowiązkowe dla uczniów klas III zgodnie z planem lekcji.

———————————————————————

Egzamin maturalny poprawkowy pisemny z matematyki odbędzie się 21 sierpnia 2018 o godz. 9.00 w sali nr 16 w szkole. Egzamin maturalny poprawkowy ustny z j. polskiego odbędzie się 21 sierpnia 2018 o godz. 9.00 w sali nr 14. Egzamin maturalny poprawkowy ustny z języka angielskiego odbędzie się 21 sierpnia 2018 o godz. 11 w sali nr 14.  Absolwenci uprawnieni do poprawek – pamiętajcie, że macie czas do 10 lipca na złożenie załącznika wnioskującego o egzamin maturalny poprawkowy.