Kalendarz roku szkolnego

 DATA WYDARZENIE
02.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
12.09.2019  Zebrania Rodziców klas I z Dyrekcją Szkoły i Wychowawcami
26.09.2019 Rada Pedagogiczna. Zebrania Rodziców klas II-III z Wychowawcami oraz klas maturalnych z Dyrektorem Szkoły
 11.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej – akademia
 14.10 2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 10.11.2019 Ślubowanie Kadetów klas I (LO 3-letnie i 4-letnie)
  11.11.2019 Święto i Parada Niepodległości
  19-22.11.2019 Próbna Matura OPERON
 21.11.2019 Rada Pedagogiczna i konsultacje dla Rodziców z Wychowawcami
i Nauczycielami klas I-III
 19.12.2019 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna  za semestr I dla kl. I-III
 20.12.2019 Zakończenie I semestru
 23.12-1.01.2020 Zimowa przerwa świąteczna
 02-03.01.2020 Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-III
  01.2020 Próbna Matura NOWA ERA
  01.2020 STUDNIÓWKA
 13-26.01.2020 Ferie zimowe
 07.02.2020  Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych uczniów klas III
 19.03.2020  Rada Pedagogiczna i konsultacje dla Rodziców z Wychowawcami
i Nauczycielami klas I-III
 09-14..04.2020  Wiosenna przerwa świąteczna
 20.04.2020 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna roczna dla klas III 
 24.04.2020 Zakończenie roku szkolnego klas III, pożegnanie abiturientów
 01 i 03.05.2020 Dni świąteczne (wolne)
 02.05.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 04-22.05.2020 Egzaminy maturalne
 04-05.05.2020 Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-II
 06-08.05.2020 Zielony Poligon dla klas I-II
 21.05.2020 Konsultacje dla Rodziców uczniów klas I-II z wszystkimi Nauczycielami
 do 08.06.2020 Wystawienie propozycji ocen rocznych
 12.06.2020 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 22.06.2020 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna roczna klas I-II
 26.06.2020 Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 27.06-31.08.2020 Wakacje

Semestr I klas I-II: 03.09.2018 – 21.01.2019
Semestr I klas III: 03.09.2018 – 20.12.2018
Semestr II klas I-II: 22.01.2019 – 19.06.2019
Semestr II klas III: 21.12.2018 – 26.04.2019