Kalendarz roku szkolnego

 DATA WYDARZENIE
03.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
12.09.2018  Zebrania Rodziców z Wychowawcami klas i klas maturalnych z Dyrekcją Szkoły
 9-10.10.2018 Próbna matura wewnętrzne
 12.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej – akademia
 15.10 i 2.11.2018 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
 10.11.2018 Ślubowanie Uczniów klas I
  11.11.2018 Święto i Parada Niepodległości
 21.11.2018 Rada Pedagogiczna i konsultacje dla Rodziców z Wychowawcami
i Nauczycielami klas I-III
 20.12.2018 Zakończenie I semestru dla klas III, Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna kl. III i wywiadówki
 22-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
 1.01.2019 Nowy Rok
 02.01.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-III
  03-11.01.2019 Próbna matura NOWA ERA
  03-04.01.2019 Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-II
 do 21.01.2019 Wystawienie ocen semestralnych dla klas I-II
 01.2019 STUDNIÓWKA
 23.01.2019 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I-II i wywiadówki dla rodziców uczniów kl. I-II
 11-24.02.2019 Ferie zimowe
 16.04.2019 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna roczna dla klas III. Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II z Wychowawcami i Nauczycielami
 18-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
 26.04.2019 Zakończenie roku szkolnego klas III
 02.05.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 06-23.05.2019 Egzaminy maturalne
 06-07.05.2019 Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-II
 06-08.05.2019 Zielony Poligon dla klas I-II
 30.05.2019 Konsultacje dla Rodziców
 do 13.06.2019 Wystawienie ocen rocznych
 14.06.2019 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I-II
 19.06.2019 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 20.06-31.08.2019 Wakacje

Semestr I klas I-II: 03.09.2018 – 21.01.2019
Semestr I klas III: 03.09.2018 – 20.12.2018
Semestr II klas I-II: 22.01.2019 – 19.06.2019
Semestr II klas III: 21.12.2018 – 26.04.2019