Klasa Policyjno-Detektywistyczna

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty obowiązkowe:

  1. Edukacja policyjno-detektywistyczna (2 godziny tygodniowo w kl. I-III, program autorski szkoły)
  2. Sztuki walk (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły)

Klasa  Policyjno-Detektywistyczna realizuje rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie, geografii i języka angielskiego.

Podstawowe zagadnienia programowe przedmiotu Edukacja policyjno-detektywistyczna:

  • Wiedza o Państwie i Policji
  • Elementy działań prewencyjnych
  • Wybrane zagadnienia z zakresu kryminalistyki i detektywistyki
  • Wybrane zagadnienia ruchu drogowego 
  • Wstęp do prawoznawstwa
  • Prawo karne, wykroczeń i drogowe
  • Szkolenie strzeleckie

Podstawowym celem kształcenia w klasie z dodatkowymi zajęciami policyjnymi jest dobre przygotowanie ogólne, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia na dowolnych studiach wyższych oraz w szkołach dla służb mundurowych i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Zajęcia w kasie policyjno-detektywistycznej skierowane są do uczniów widzących swoją przyszłość w niebieskim policyjnym mundurze. Powinni ją jednak rozważyć wszyscy myślący o pracy w służbach pokrewnych Policji, takich jak straż miejska czy agencje ochrony.

Pluton Policyjny uczestniczy w wycieczkach przedmiotowych do Komendy Powiatowej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji, zajęciach na strzelnicy,  obozach kondycyjno-szkoleniowych i sprawnościowych oraz bierze udział jako pomoc w akcjach organizowanych przez Policję.