Klasa Wojsk Specjalnych

Klasa Wojsk Specjalnych o podwyższonych wymaganiach i kryteriach naboru.

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty uzupełniające obowiązkowe:

 1. Edukacja wojskowa i sił specjalnych  (2 godziny tygodniowo w kl. I-III, program autorski szkoły),
 2. Sztuki walk (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły)

Klasa Wojsk Specjalnych realizuje program rozszerzony z języka angielskiegomatematyki i geografii oraz trzy języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski).

Szkolenie mundurowe w tej klasie uwzględnia potrzeby i specyfikę Wojsk Specjalnych. Pluton uczestniczy w wycieczkach przedmiotowych do Jednostek Wojskowych i Sił Specjalnych, Akademii Marynarki Wojennej, zajęciach na strzelnicy i na poligonie oraz ma organizowane obozy militarno-szkoleniowe i sprawnościowe.

Podstawowe zagadnienia programowe przedmiotu Edukacja wojskowa i sił specjalnych:

 • Specyfika działań sił specjalnych
 • Taktyka (kontrterroryzm, działania nieregularne, działania podjazdowe i inne)
 • Szkolenie strzeleckie
 • Szkolenie chemiczne i inżynieryjno-saperskie
 • Terenoznawstwo 
 • Działania rozpoznawcze
 • Zagadnienia związane ze współczesnymi zagrożeniami (terroryzm, wojny)
 • Specyfika sojuszniczych operacji, współdziałania z innymi służbami w kraju i zagranicą
 • Przeszkolenie psychologiczne