Klasa Straży Granicznej

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty obowiązkowe:

  1. Edukacja graniczna (2 godziny tygodniowo w kl. I-III, program autorski szkoły obejmujący wiedzę i umiejętności przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Granicznej)
  2. Sztuki walk (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły)

Klasa Straży Granicznej realizuje program rozszerzony z języka angielskiego. wiedzy o społeczeństwie i historii.

Podstawowe zagadnienia programowe przedmiotu Edukacja graniczna

  • Służba graniczna
  • Trening strzelecki
  • Techniki interwencji
  • Kontrola osób i środków transportu
  • Regulaminy i musztra Straży Granicznej

Program realizowany w tej klasie zwiększa szanse na uzyskanie wysokich wyników na teście z wiedzy ogólnej dla osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze funkcjonariusza Straży Granicznej. Uczniowie są  przygotowani do testu sprawności fizycznej. Organizowane są wycieczki szkoleniowe do placówek Straży Granicznej, szkolenia strzeleckie, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obozy szkoleniowe i sprawnościowe.