Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych LOM SPARTAKUS na rok szkolny 2019/2020  obejmuje absolwentów klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów i jest zgodna z obowiązującymi przepisami oświatowymi ogłaszanymi przez MEN.

Postępowanie rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów jest prowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum nie rywalizują ze sobą o te same miejsca. Kandydaci  ubiegają się o przyjęcie do dwóch różnych typów szkół:

– uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej  ubiegają się o przyjęcie do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

– absolwenci klasy III gimnazjum  ubiegają się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego

Dokumenty do POBRANIA: 

ABSOLWENCI KLAS III GIMNAZJUM:

ABSOLWENCI KLAS VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Złożenie Podania i wpłata opłaty rekrutacyjnej uruchamia procedurę rezerwacji miejsca w klasie I LOM (ilość miejsc w poszczególnych klasach ograniczona). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto bankowe Szkoły (dopisać: rekrutacja do LOM KWIDZYN, imię i nazwisko Kandydata):

BNP Paribas  NR  89 1750 0012 0000 0000 4079 2918

ZGODA RODZICA na wyjazd dziecka na obóz szkoleniowo-integracyjny GARCZYN’2019

 


Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty Nr 4 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum określa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.