Rekrutacja LOM Kwidzyn

Rekrutacja do klas pierwszych LOM SPARTAKUS na rok szkolny 2020/2021  obejmuje absolwentów klas VIII szkół podstawowych i jest zgodna z obowiązującymi przepisami oświatowymi ogłaszanymi przez MEN.

Dokumenty do POBRANIA: 

Złożenie Podania i wpłata opłaty rekrutacyjnej uruchamia procedurę rezerwacji miejsca w klasie I LOM (ilość miejsc w poszczególnych klasach ograniczona). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto bankowe Szkoły (dopisać: rekrutacja do LOM KWIDZYN, imię i nazwisko Kandydata):

BNP Paribas  NR  89 1750 0012 0000 0000 4079 2918

 


Zarządzenie nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty Nr 3 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa pomorskiego

 


ulotka LOM Kwidzyn str 2ulotka LOM Kwidzyn str 1

 


Opłaty za Szkołę:

Czesne: 200 zł/miesiąc  (przez cały cykl nauki, płatne przez 12 mies.)

Opłata rekrutacyjna: 80 zł.

Dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce zniżki w opłacie czesnego!

25% zniżki od kolejnego  semestru (luty-lipiec lub sierpień-styczeń) dla uczniów, którzy za poprzedzający semestr osiągną średnią co najmniej 4,50

50% zniżki od kolejnego  semestru (luty-lipiec lub sierpień-styczeń) dla uczniów, którzy za poprzedzający semestr osiągną średnią co najmniej 4,75

75% zniżki od kolejnego  semestru (luty-lipiec lub sierpień-styczeń) dla uczniów, którzy za poprzedzający semestr osiągną średnią co najmniej 5,0

Dodatkowe stypendium:

Odznaka SPARTANINA – za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia Kadeci otrzymują odznaki SPARTANINA (brązową, srebrną lub złotą). Odznaki są nadawane po pierwszym roku nauki oraz trzecim, czwartym, piątym i kolejnym semestrze. Kadetowi, który otrzyma złotą odznakę SPARTANINA dodatkowo przyznawane jest 1-miesięczne stypendium.