Matura 2019

6-25.05.2019r.

EGZAMIN MATURALNY jest przeprowadzany:

 1. Na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania);
 2. Jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminach: głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie;
 3. Przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

EGZAMINY OBOWIĄZKOWE

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch  egzaminów w części ustnej oraz
 • czterech  egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)   
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)