O szkole

W LOM SPARTAKUS realizowany jest program liceum ogólnokształcącego z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, geografia, fizyka, biologia, historia, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Drugim obowiązkowym językiem obcym jest język niemiecki lub rosyjski (w zależności od profilu klasy).

Nadrzędnym celem, jaki stawiamy przyszłym absolwentom to matura, która otwiera drzwi do przyszłości. Daje dobre przygotowanie do studiowania na kierunkach prawniczych oraz na kierunkach związanych z policją, wojskiem, strażą graniczną, pożarną, służbą celniczą i kulturą fizyczną.Każda klasa ma zajęcia z przedmiotów specjalistycznych oraz zajęcia praktyczne organizowane przez Szkołę we współpracy z właściwymi formacjami mundurowymi. Uczniowie poznają zasady funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych właściwych służb i urzędów. Organizowane są wyjazdy do szkół wyższych kształcących na kierunkach zbieżnych ze specyfiką danej klasy, szkolenia strzeleckie, zabezpieczania imprez masowych, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obozy szkoleniowe i sprawnościowe (również na poligonie).

Odznaka SPARTANINA - za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia Kadeci otrzymują odznaki SPARTANINA (brązową, srebrną lub złotą). Odznaki są nadawane po pierwszym roku nauki oraz trzecim, czwartym i piątym semestrze. Kadetowi, który otrzyma złotą odznakę Spartanina dodatkowo przyznane będzie 1-miesięczne stypendium.

Przedmiot Sztuki walki (niezależnie od zajęć wychowania fizycznego) realizowany jest w oparciu o autorski program szkoły, który bazuje na technikach samoobrony, technikach interwencji i sztukach walki. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, instruktorów z AWFiS. Na zajęciach z przedmiotu Sztuki walki młodzież jest systematycznie przygotowywana do ćwiczeń, które składają się na test sprawności fizycznej.

Zajęcia sportowe (W-F fakultatywny) odbywają się w obiektach sportowych AWFiS. Obejmują dyscypliny sportowe takie jak: siłownia, gry zespołowe (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna), orientacja w terenie, biathlon, kick-boxing, jiu-jitsu i lekkoatletyka. Poszczególne dyscypliny zmieniają się semestralnie, w przeciągu 3-letniego cyklu nauki w LOM.