Plutony

Uczniowie Liceum Mundurowego SPARTAKUS mają możliwość rozwinięcia swojej naturalnej ciekawości świata.

_fsc5422

Każda klasa to 1 pluton. Pluton dzieli się na drużyny. Spośród uczniów są wybierani dowódcy plutonów i drużyn. Każdy pluton ma zorganizowane zajęcia z przedmiotów specjalistycznych oraz zajęcia praktyczne organizowane przez Szkołę we współpracy z właściwymi formacjami mundurowymi. Uczniowie  poznają zasady funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych właściwych służb i urzędów. Organizowane są wyjazdy do szkół wyższych kształcących na kierunkach zbieżnych ze specyfiką danego plutonu, szkolenia strzeleckie,  obozy szkoleniowe i sprawnościowe (m.in. na poligonie).

LOM SPARTAKUS to szkoła mundurowa (tylko jeden dzień w tygodniu jest „dniem bez munduru”). Dokładna informacja o umundurowaniu Kadeta SPARTAKUSA  – w załącznikach: MUNDURYEMBLEMATY.

Przedmiot Sztuki Walki (niezależnie od zajęć wychowania fizycznego) realizowany jest w oparciu o autorski program szkoły, który bazuje na technikach samoobrony, technikach interwencji i sztukach walki. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów AWFiS. Na  zajęciach z przedmiotu Sztuki walki młodzież  systematycznie przygotowywana jest do ćwiczeń, które składają się na test sprawności fizycznej.

Zajęcia sportowe (W-F fakultatywny) odbywają się w obiektach sportowych AWFiS. Obejmują dyscypliny sportowe takie jak: siłownia, gry zespołowe (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna), orientacja w terenie, biathlon, kick-boxing, jiu-jitsu i lekkoatletyka. Poszczególne dyscypliny zmieniają się semestralnie, w trakcie 3-letniego cyklu nauki w LOM.

 Z chwilą opuszczenia szkoły, absolwent otrzyma certyfikaty ukończenia szkoleń: strzeleckiego, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  w zakresie służb informacyjnych w zabezpieczaniu imprez masowych, obsługi Drona, ECDL  (i dla chętnych sternika motorowodnego). Na świadectwie znajdzie się wpis o specjalistycznych zajęciach obowiązkowych.

 Uczniowie naszej szkoły okazują empatię, współczucie i respektują potrzeby oraz uczucia innych. Czują się zobowiązani pomagać i podejmują kroki, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na środowisko. Uczestniczą jako Wolontariusze w wielu akcjach charytatywnych.

 Dzięki nauce w Liceum Mundurowym młodzież podchodzi do nieznanych sytuacji i niewiadomych z odwagą i przezornością, zachowując przy tym ducha niezależności podczas odkrywania nowych ról, idei i strategii działania. Odważnie i elokwentnie broni swoich racji.

 Młodzież naszej Szkoły rozumiejak ważne jest intelektualne, fizyczne i emocjonalne zbalansowanie, aby osiągnąć dobre samopoczucie swoje i innych. Potrafi mądrze rozważyć proces uczenia się i zdobywania doświadczeń. Jest w stanie oszacować zarówno swoje mocne, jak i słabe strony.

ŚLUBOWANIE – 10.11.2015 r.

_fsc5389

_fsc5281

_fsc5300