Podróż studyjna IIG do Aresztu Śledczego w Gdańsku

Podróż studyjna IIG do Aresztu Śledczego w Gdańsku

DSC_0990W dniu 30 kwietnia, kadeci LOM SPARTAKUS wraz z Komendantem Szkoły A. Śliwińskim i p. A. Krampichowskim, podczas podróży studyjnej do Aresztu Śledczego w Gdańsku zapoznali się z organizacją, funkcjonowaniem oraz realizowanymi zadaniami przez Służbę Więzienną (SW). SW pełni ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa, współpracuje z innymi formacjami mundurowymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, ABW, CBA oraz SZ RP. W realizacji zadań resocjalizacyjnych współdziała ze stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego i instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kuratorami.

DSC_0941Ważnym elementem podroży studyjnej były historyczne miejsca, w których przebywali oraz byli sądzeni nasi Bohaterowie. Należy wspomnieć tutaj o przetrzymaniu w 1917 r. w murach Aresztu Śledczego marszałka Józefa Piłsudskiego oraz gen. Sosnkowskiego. Dodatkowo nasza młodzież zobaczyła miejsca, gdzie przebywali i ginęli Żołnierze Niezłomni, którzy do końca wierzyli i walczyli o niepodległą i suwerenną Polskę. Tutaj przy ulicy Kurkowej w Gdańsku, Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk” – zostali skazani przez komunistyczny sąd na karę śmierci w 1946 roku. Wyrok przez rozstrzelanie wykonano 28 sierpnia 1946 roku, w więzieniu.

Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *