Zajęcia dodatkowe

 • J. angielski – repetytorium dla kl. III
 • Matematyka – repetytorium dla kl. III
 • J. polski – repetytorium dla kl. III
 • Matematyka uzupełniająca (kl. I i II)
 • Projekty:
  • „Jestem więc zmieniam”
  • „Bezpieczny uczeń”
  • Mediacje szkolne
  • „EDUreformowalni”
 • Licealiada
 • Przygotowanie do testów sprawności fizycznej
 • Przygotowanie do egzaminów na stopnie szkoleniowe KYU w judo
 • Koło fotograficzne
 • Wolontariat (Rajd na Orientację HARPAGAN, akcje charytatywne)
 • „Zielony Poligon”
 • Strzelnica
 • Szkolenie w zakresie służb informacyjnych w zabezpieczaniu imprez masowych
 • Musztra
 • Udział w imprezach i uroczystościach patriotycznych (pozaszkolnych)
 • Wyjścia do instytucji i jednostek mundurowych (Straż Graniczna, Policja, AMW)
 • Związek Strzelecki „Strzelec”