Memento audere semper

Pamiętaj, aby zawsze mieć odwagę

Na co stawiamy

Licea Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS skupiają młodzież zainteresowaną specyfiką służb mundurowych oraz zdobyciem umiejętności związanych z bezpieczeństwem i różnorodną sprawnością. Uczniowie poznają zasady funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych właściwych służb i urzędów. Realizowane są wyjazdy studyjne do szkół wyższych, jednostek organizacyjnych podległych MON i MSWiA. Szkoła zapewnia zajęcia z zakresu szkoleń strzeleckich i organizuje obozy integracyjne oraz poligonowo – sprawnościowe. Kadeci zdobywają stosowną wiedzę m.in. na kursach spadochronowych, pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownika wodnego, zabezpieczania imprez masowych, pilotowania bezzałogowych statków powietrznych, Leader i in.

Siła i sprawność

Wysoki poziom nauczania

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

Przygoda

Nasze atuty

Certyfikowane szkolenia Certyfikowane szkolenia
Certyfikowane szkolenia Skoki spadochronowe
Certyfikowane szkolenia Obozy sprawnościowe i poligony
Certyfikowane szkolenia Wyszkolenie strzeleckie
Certyfikowane szkolenia Edukacja mundurowa
Certyfikowane szkolenia Fakultety sportowe i proobronne