loader image

Komunikat – organizacja nauki zdalnej

KOMUNIKAT dla rodziców i uczniów LOM SPARTAKUS w Kwidzynie!

Dyrekcja Szkoły informuje, że od 25 marca 2020r. do odwołania (tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły) prowadzenie nauki odbywać się będzie w formie kształcenia na odległość – zdalnego nauczania (Rozp. MEN z 20.03.2020r.). Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki.

Każdy uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w formie ustalonej przez nauczyciela zgodnie z planem zajęć umieszczonym w dzienniku elektronicznym.

Nauczyciele przekazują na bieżąco, z jakich narzędzi komunikacji będą korzystać podczas kolejnych zajęć.

Odbieranie informacji od nauczycieli, wychowawców i dyrekcji szkoły jest obowiązkiem każdego ucznia .

Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi do zdalnego nauczania w LOM SPARTAKUS  w Kwidzynie będą:

  • Dziennik elektroniczny (Vulcan ) – moduł zadanie domowe, wiadomości
  • Aplikacje: Zoomedukator.pl
  • Inne formy ustalone i wskazane przez nauczyciela uczącego

Frekwencja i oceny będą ustalane na podstawie uczestnictwa w zajęciach on-line i odesłanych prac.

Życzymy dużo zdrowia!

Bożena Krajewska – Dyrektor Szkoły

Krzysztof Małkiewicz – Komendant Szkoły

Dodaj komentarz

Close Menu