Kadra

Dyrektor Szkoły

mgr Beata Lewandowska

Komendant Szkoły

kmdr rez. Dariusz Królak

Pedagog

mgr Jakub Staniszewski
mgr Anna Matłosz

Język polski

mgr Elżbieta Sandecka
mgr Grażyna Łomowska

Język angielski

mgr Alicja Hoppe-Cern
mgr Magdalena Majak-Kaczor
mgr Anna Choruży

Język niemiecki

mgr Lucyna Poniatowska

Język rosyjski

mgr Ksenia Przybyś

Matematyka

mgr Paweł Weraksa

mgr Beata Lewandowska
mgr Małgorzata Freda

Geografia

mgr Trusewicz Zbigniew

mgr Jung Wojciech

 

Historia

mgr Monika Kraskowska
mgr Karolina Kaczyńska

Chemia

mgr Wioletta Blok
mgr Marzena Stosik

Biologia

mgr Monika Kraskowska

Fizyka

mgr Wojciech Jung

Informatyka

mgr Artur Świątek

Wiedza o społeczeństwie

mgr Monika Kraskowska
mgr Karolina Kaczyńska

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Karolina Kaczyńska
mgr Ewa Kłos

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Zamerska

Wychowanie fizyczne

mgr Radosław Stasiak
mgr Magdalena Zamerska

Religia

ks Tomasz

Etyka

mgr Ksenia Przybyś

Edukacja policyjno-detektywistyczna

mgr Stanisław Domiszewski

Edukacja wojskowa i sił specjalnych

mgr Michał Roj

Edukacja graniczna

mgr Daniel Podolszyński

Fakultety pro-obronne i ogólnorozwojowe

mgr Tomasz Chróścielewski
mgr Radosław Stasiak

Historia i teraźniejszość

mgr Monika Kraskowska
mgr Karolina Kaczyńska

Język hiszpański

mgr Alicja Hoppe-Cern

Muzyka

mgr Magdalena Zamerska

Biznes i zarządzanie

mgr Ewa Kłos

Musztra

Daniel Rompa

Edukacja pożarniczo-ratownicza

mgr Magdalena Zamerska
mgr Daniel Podolszyński