Profile klas

logo policja

Klasa Policyjno – Detektywistyczna (OPP)

Celem edukacji w klasie  o profilu Policyjno – Detektywistycznym jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymaganiami służby w Policji.

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:

 1. Nauki w Akademii Policji w Szczytnie, w Centrach Szkolenia Policji,
 2. Służby w Policji, jak również innych formacjach mundurowych MSWiA,
 3. egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa).

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + przedmiot obowiązkowy Edukacja policyjno-detektywistyczna ( w kl. I-IV, program autorski szkoły)

Klasa realizuje rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie i historii.

Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Szkolenie specjalistyczne obejmuje: – zagadnienia związane z działaniami funkcjonariuszy Policji, taktyką, technikami i procedurami działania oraz wyposażeniem. Uzyskana wiedza i umiejętności w wykonywaniu zawodu ochrony osób i mienia może być przydatna w pracy w formacjach i firmach detektywistycznych i ochrony mienia i osób

Uczniowie realizują:

 • Edukację policyjno – detektywistyczna, z uwzględnieniem taktyki, techniki i procedur działania oraz obowiązujących wymogów prawnych;
 • Szkolenie z podstaw ochrony mienia i osób;
 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty;
 • Szkolenie strzeleckie ( pistolet, karabin) – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS;
 • Szkolenie medyczne;
 • Zajęcia z musztry i regulaminów;
 • Kadeci klasy o profilu Policyjo- Detektywistycznym uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek Policji, SZ RP i innych służb mundurowych.
logo siły specjalne

Klasa Sił Specjalnych

Celem edukacji w klasie o profilu Sił Specjalnych jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymogami służby w jednostkach Wojsk specjalnych SZ RP i MSWiA oraz instytucjami związanymi z pracą Służb Specjalnych.

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:

 1. Nauki w Akademiach   Wojskowych, Szkołach podoficerskich SZ RP,
 2. Służby w Jednostkach SZ RP, jednostkach MSWiA,
 3. Egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa).
 4. Zapoznania i przygotowania do przejścia selekcji, a następnie służby w jednostkach specjalnych i rozpoznawczych SZ RP oraz Policji,.

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO +  przedmiot obowiązkowy  Edukacja wojskowa i sił specjalnych (w kl. I-IV, program autorski szkoły),

Klasa Sił Specjalnych realizuje program rozszerzony z języka angielskiego oraz geografii.

Uczniowie uczą się języka angielskiego i hiszpańskiego.

Uczniowie realizują:

 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego pododdziałów rozpoznawczych i specjalnych;
 • Szkolenie strzeleckie / strzelania bojowe – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS,
 • Szkolenie medyczne;
 • Szkolenie z walki wręcz w bliskim kontakcie;
 • Podstawy szkolenia SERE ( poziom A i wybrane elementy poziomu B);
 • Zajęcia z musztry i regulaminów;
 • Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi.

Kadeci klasy o profilu Sił Specjalnych uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek SZ RP i innych służb mundurowych.

logo straż graniczna

Klasa Straży Granicznej

Celem edukacji w klasie o profilu Straży Granicznej jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymogami służby w jednostkach Straży Granicznej.

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:

 1. Nauki w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie, w Centrach Szkolenia Straży Granicznej,
 2. Służby w placówkach Oddziałów SG
 3. Egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa).

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + przedmiot obowiązkowy Edukacja graniczna ( w kl. I-IV program autorski szkoły obejmujący wiedzę i umiejętności przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Granicznej)

Klasa Straży Granicznej realizuje program rozszerzony wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Uczniowie uczą się języka angielskiego i rosyjskiego.

Uczniowie realizują:

 • Szkolenie z taktyki, techniki i procedur funkcjonariusza SG w wybranych sytuacjach taktycznych – techniki patrolowania i kontroli;
 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty;
 • Szkolenie strzeleckie ( pistolet, karabin) w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS;
 • Szkolenie medyczne;
 • Zajęcia z musztry i regulaminów;
 • Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi.

Kadeci klasy o profilu Straży Granicznej uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek SG (MSWiA) i innych służb mundurowych.

Oddział Przygotowania Wojskowego

Celem edukacji w Oddziale Przygotowania Wojskowego jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymogami służby w jednostkach wojskowych MON i jednostkach MSWiA oraz instytucjami z nimi związanymi.

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:

 1. Nauki w Akademiach   Wojskowych, Szkołach podoficerskich SZ RP,
 2. Służby w Jednostkach SZ RP, jednostkach MSWiA,
 3. Egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa).

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO +  przedmiot obowiązkowy Edukacja wojskowa (w kl. I-IV, program autorski szkoły),

Klasa OPW realizuje program rozszerzony z języka angielskiego i matematyki.

Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Uczniowie realizują:

 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego pododdziałów rozpoznawczych i specjalnych;
 • Szkolenie strzeleckie / strzelania bojowe – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS;
 • Szkolenie medyczne;
 • Szkolenie z walki wręcz w bliskim kontakcie;
 • Elementy szkolenia wysokościowo – alpinistycznego;
 • Podstawy szkolenia SERE ( poziom A i  wybrane elementy B)
 • Zajęcia z musztry i regulaminów;
 • Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi;

Kadeci OPW uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek SZ RP i innych służb mundurowych.

Realizują Program Szkolenia realizowany przez Jednostkę Patronacką – zgodnie z ustawą Ministra ON

logo straż pożarna

Klasa Pożarniczo - Ratownicza

Celem edukacji w klasie pożarniczo – ratowniczej jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymogami służby w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej  i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:

 1. nauki w Szkole Głównej Służby Pożarnej lub podobnych placówkach związanych z profilem nauczania
 2. Umożliwić uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na przygotowanie do podjęcia pracy w OSP.
 3. Rozwijać zainteresowania pożarniczo – ratownicze, a także inne związane ze służbami mundurowymi.

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO +  przedmiot obowiązkowy Edukacja pożarniczo – ratownicza (w kl. I-IV, program autorski szkoły obejmujący m.in. zajęcia z znajomości i umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym,  wiedzę z zakresu historii Straży Pożarnej).

Klasa o profilu pożarniczo – ratowniczym realizuje program rozszerzony z biologii i chemii.

Uczniowie uczą się języka angielskiego i hiszpańskiego.

Uczniowie realizują:

 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstaw ratownictwa medycznego,
 • Podstaw ratownictwa technicznego,
 • Podstaw ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
 • Ratownictwa wodnego
 • Podstaw ratownictwa powodziowego,
 • Elementy szkolenia wysokościowo – alpinistycznego;
 • Podstawy szkolenia SERE ( poziom A i   wybrane elementy B);
 • Podstawy szkolenia z wiedzy i umiejętności żołnierza SZ RP – znajomość musztry, regulaminów, podstawowe szkolenie strzeleckie.

Kadeci klasy Pożarniczo – Ratowniczej uczestniczą w podróżach studyjnych do placówek OSP, Państwowej Straży Pożarnej oraz Portowych Jednostek Straży Pożarnej i innych służb mundurowych.

Mogą aktywnie działać w wolontariacie, uczestniczyć w dodatkowych warsztatach i kursach prowadzonych w szkole.