Sekcje dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w LOM SPARTAKUS to cykliczne zajęcia organizowane dla uczniów i z myślą o ich potrzebach, zainteresowaniach, pasjach. Zależy nam, by rozwijać w uczniach nie tylko wiedzę, ale także wzbudzać ciekawość, poszerzać horyzonty, dawać możliwości rozwijania zainteresowań oraz przeżywać przygody życia!

Zajęcia dodatkowe organizowane w LOM SPARTAKUS w Gdańsku:

 • Obozy poligonowo – sprawnościowe
 • Pododdział Reprezentacyjny
 • Szkolenie strzeleckie
 • Sporty pro-obronne
 • Musztra
 • Survival Day
 • Leader
 • Podróże studyjne do instytucji i jednostek mundurowych
 • Związek Strzelecki „Strzelec”
 • Przygotowanie do testów sprawności fizycznej
 • Przygotowanie do egzaminów na stopnie szkoleniowe KYU w judo
 • Szkolenie w zakresie służb informacyjnych w zabezpieczaniu imprez masowych
 • Kurs obsługi drona
 • Kurs spadochronowy
 • Koło fotograficzne
 • Licealiada
 • Harcerstwo
 • Wolontariat
 •  Matematyka – repetytorium
 • J. polski – repetytorium
 • J. angielski– repetytorium
 • Matematyka uzupełniająca

Dodatkowo od roku szk. 2020/2021 wprowadziliśmy innowacyjny program zajęć dodatkowych z matematyki dla naszych maturzystów, prowadzonych przez studentów. Matura to jeden z najważniejszych życiowych egzaminów i odpowiednie przygotowanie uczniów do niej jest naszym priorytetem. Dlatego też chętni maturzyści biorą udział w korepetycjach prowadzonych przez młodych, ambitnych studentów Politechniki Gdańskiej, w trakcie których rozwiązują zadania maturalne oraz wyjaśniają wszelkie kwestie związane z egzaminem.

Udział w Projektach:

 • „Jestem więc zmieniam”
 • „Bezpieczny uczeń”
 • Mediacje szkolne
 • „EDUreformowalni”
 • Projekty Ministerstwa Obrony Narodowej:
  • Podstawy bezpiecznego posługiwania się bronią i strzelania w oparciu o system BLOS – szkolenie dla uczniów klas mundurowych.
  • Szkolenie specjalistyczne „PŁETWAL 21” dla uczniów klas mundurowych.
  • „Taktyka działania lekkiej piechoty” – szkolenie dla uczniów klas mundurowych.
  • Kurs walki wręcz w bliskim kontakcie.