Informacje dla rodziców

Gdzie i kiedy odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2023/2024?

Zakończenie roku odbędzie się dnia 21 czerwca 2024 na terenie szkoły.

Kiedy i gdzie rozdanie świadectw dojrzałości?

9 lipca 2024 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla nowych uczniów – co warto wiedzieć ?

Aby najlepiej przygotować rodziców i uczniów do nowego roku szkolnego przygotowaliśmy poradnik z najważniejszymi informacjami  tzw. PAKIET POWITALNY, gdzie w dokumencie w formacie PDF znajdą Państwo garść najważniejszych informacji dla nowego ucznia naszej szkoły. Wysyłamy go pod koniec sierpnia na podane w kwestionariuszu adresy e-mail.

W razie dodatkowych pytań, polecamy w pierwszej kolejności odwiedzić naszą zakładkę: Najczęściej zadawane pytania. Jeżeli nie znaleźliście Państwo tam odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu – dane tele-adresowe znajdują się w zakładce: Kontakt.

Gdzie i kiedy odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025?

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, uroczyste rozpoczęcie w poniedziałek, 2 września o godzinie 10:00. Rozpocznie się apelem na placu Trzech Krzyży (w okolicy ECS). Po jego zakończeniu uroczysty przemarsz do nowego budynku Szkoły – ulica Kupiecka.

Co należy ze sobą zabrać na rozpoczęcie roku szkolnego? Czy obowiązują mundury?

Na rozpoczęcie należy ze sobą przynieść coś do notowania, ponieważ zostaną podane dodatkowe informacje organizacyjne. Dostęp do e-dziennika zostanie nadany po przesłaniu przez Państwa dodatkowych informacji takich jak adres e-mail ucznia i rodzica.

Obowiązują mundury szkolne zgodne z profilem klas.

Wykazy podręczników oraz wykazy umundurowania znajdują się na szkolnej stronie internetowej, zatem nie ma potrzeby ich notowania. Plan lekcji będzie również dostępny w e-dzienniku.

Gdzie i jak zakupić umundurowanie?

Umundurowanie i wyposażenie Kadeta należy zakupić wg wykazu, który publikuje szkoła. Przy czym należy kupić tylko i wyłącznie podany model. Niedopuszczalne jest używanie zamienników czy podobnych modeli umundurowania, jeżeli nie jest to wyraźnie wskazane w wykazie. Dążymy do tego, by każdy z Kadetów dysponował dokładaniem takim samym wyposażeniem. W razie problemów z dostępnością, należy skontaktować się z nami – chętnie udzielimy wsparcia. Ułatwiając proces zakupu umundurowania, proponujemy aby korzystać z oferty producenta, który we współpracy ze szkołą przygotował optymalny zestaw umundurowania.

Wywiadówki i zebrania z rodzicami

Pierwsze zebranie z rodzicami obędzie się we wrześniu wg kalendarza roku szkolnego. Informacja o jego organizacji będzie dostępna w zakładce Informacje dla rodziców, a także przekazana przez wychowawców i w e-dzienniku.

Wyjazd integracyjny klas pierwszych

Sierpień 2024

Z uwagi na organizację wyjazdu integracyjnego w ostatnim tygodniu sierpnia, należy do tego czasu skompletować całość umundurowania wg wykazu, tak aby Uczniowie zdążyli nauczyć się prawidłowo go nosić i ćwiczyć w nim podczas zajęć na obozie. Zastrzegamy możliwość zmiany terminu w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.

Informacje dla rodziców