Kadra

Dyrektor Szkoły

mgr Bożena Krajewska

Komendant Szkoły

mgr Krzysztof Małkiewicz

Pedagog

mgr Aleksandra Mancewicz-Choma

Psycholog

Oliwia Zabroń

Język polski

mgr Bożena Krajewska
mgr Małgorzata Magrowska
mgr Aleksandra Kowalczyk
mgr Lucyna Deja

wos

mgr Ryszard Bartosiak
mgr Anna Chmielewska

historia

mgr Ryszard Bartosiak

matematyka

mgr Bożena Dołęgowska
mgr Bożena Błażejewska
mgr Wioletta Kowalczuk
mgr Agnieszka Piotrowska
mgr Anna Murawska

chemia

mgr Mirosława Wasiniak

fizyka

mgr Wioletta Kowalczuk

biologia

mgr Joanna Sitko
mgr Anna Murawska

wychowanie fizyczne

mgr Dariusz Koszyński
mgr Krzysztof Gerke
Krzysztof Najdowski

j. angielski

mgr Nataliya Voloda
mgr Katarzyna Sitko
mgr Marzena Martin-Wróbel

j. niemiecki

mgr Patrycja Nesterowicz

geografia

mgr Beata Radomska

Informatyka

mgr Dariusz Koszyński

musztra

mgr Roman Sarnowski

edukacja graniczna

mgr Jarosław Łapacz

plastyka

mgr Piotr Schaefer

religia

mgr Krzysztof Nowak

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lucyna Deja

przedsiębiorczość

mgr Joanna Sitko

sztuki walki

mgr Monika Skała

edukacja wojskowa

mgr Roman Sarnowski

edukacja policyjno-detektywistyczna

mgr Krzysztof Małkiewicz
mgr Jarosław Łapacz

edukacja pożarnicza

Grzegorz Ciemiecki