Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w naszym liceum to przede wszystkim wsparcie potrzeb i pomoc w rozwiązywaniu problemów naszych Kadetów oraz ich rodziców.

Priorytetem jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych Kadetów. Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniej metody/ formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

W naszej szkole stosowane są różne formy pomocy psychologiczno pedagogicznej, m.in.:

  • rozmowy indywidualne z uczniami,
  • rozmowy w klasach,
  • konsultacje z rodzicami,
  • w czasie pandemii, podczas nauczania online, odbywają się tzw. „spacery z uczniami” – są to indywidualne spotkania, które ze względu na pandemię odbywają się na świeżym powietrzu,
  • warsztaty i pogadanki tematyczne,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, których celem jest pomoc w wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Zapraszam do kontaktu – Pedagog szkolny – Aleksandra Mancewicz-Choma

Zapraszam do kontaktu – Psycholog szkolny- Oliwia Zabbroń

e-mail mancewka@tlen.pl

tel. 506-968-599

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna