Profile klas

logo policja

Klasa Policyjno – Detektywistyczna (OPP)

Celem edukacji w przedmiotowej klasie jest zapoznanie uczniów z wyzwaniami, specyfiką i wymaganiami służby w Policji oraz firmach lub formacjach detektywistycznych i ochrony mienia i osób. Przygotowanie uczniów do nauki w Centrach Szkolenia Policji, służby w Policji, jak również innych formacjach mundurowych MSWiA. Przygotowanie uczniów do egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa).

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty obowiązkowe:

Edukacja policyjno-detektywistyczna ( w kl. I-IV, program autorski szkoły)

Sporty walki (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły)

Klasa realizuje rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie , historii i języka angielskiego.

Szkolenie specjalistyczne obejmuje: – zagadnienia związane z działaniami funkcjonariuszy Policji, taktyką, technikami i procedurami działania. – uzyskanie wiedzy i umiejętności w wykonywaniu zawodu ochrony osób i mienia

Uczniowie realizują: – Edukację policyjno – detektywistyczna, z uwzględnieniem taktyki, techniki i procedur działania oraz obowiązujących wymogów prawnych; – Szkolenie z podstaw ochrony mienia i osób; – Podstawy szkolenia ogólnowojskowego; – Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty; – Szkolenie strzeleckie ( pistolet, karabin) – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS; – Szkolenie medyczne; – Zajęcia z musztry i regulaminów; – Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi; – Pluton Policyjny uczestniczy w podróżach studyjnych do Komendy Policji oraz bierze udział jako pomoc w akcjach organizowanych przez Policję.

logo siły specjalne

Klasa Sił Specjalnych

Celem edukacji w przedmiotowej klasie jest zapoznanie uczniów z wyzwaniami, specyfiką i wyjątkowością służby w jednostkach sił specjalnych MON i MSWiA oraz instytucjami związanymi z pracą Służb Specjalnych.

Przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w akademiach wojskowych, wstępne zapoznanie i przygotowanie do przejścia selekcji, a następnie służby w jednostkach specjalnych i rozpoznawczych SZ RP oraz Policji, a także służby w innych jednostkach wojskowych.

Klasa Sił Specjalnych o podwyższonych wymaganiach i kryteriach naboru.

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty uzupełniające obowiązkowe: 1. Edukacja wojskowa i sił specjalnych (w kl. I-IV, program autorski szkoły), 2. Sporty walki (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły)

Klasa Sił Specjalnych realizuje program rozszerzony z języka angielskiego/fizyki, matematyki i geografii oraz trzy języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski).

Poszerzenie wiedzy i wiadomości z obszaru historii i współczesności operacji specjalnych.

Uczniowie realizują: – Podstawy szkolenia ogólnowojskowego; – Podstawy szkolenia taktycznego pododdziałów rozpoznawczych i specjalnych; – Szkolenie strzeleckie / strzelania bojowe – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS, – Szkolenie medyczne; – Szkolenie z walki wręcz w bliskim kontakcie; – Szkolenie wysokościowo – alpinistyczne – Podstawy szkolenia SERE ( poziom A i B) – Specjalistyczne szkolenie wodne – indywidualne i z wykorzystaniem jednostek – nawodnych – Zajęcia z musztry – Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami – fakultatywnymi

logo straż graniczna

Klasa Straży Granicznej

Celem edukacji w przedmiotowej klasie jest zapoznanie uczniów z wyzwaniami, specyfiką i wymaganiami służby w Straży Granicznej. Przygotowanie uczniów do nauki w Centrach Szkolenia Straży Granicznej, służby w Straży Granicznej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych Oddziałów SG, jak również innych formacjach mundurowych MSWiA. Przygotowanie uczniów do egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa). Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty obowiązkowe: Edukacja graniczna ( w kl. I-IV program autorski szkoły obejmujący wiedzę i umiejętności przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Granicznej)

Sporty walki (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły)

Klasa Straży Granicznej realizuje program rozszerzony z języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Uczniowie realizują: – Szkolenie z taktyki, techniki i procedur funkcjonariusza SG w wybranych sytuacjach taktycznych – techniki patrolowania i kontroli; – Podstawy szkolenia ogólnowojskowego; – Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty; – Szkolenie strzeleckie ( pistolet, karabin) w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS, – Szkolenie medyczne; – Zajęcia z musztry i regulaminów ; – Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi.

Oddział Przygotowania Wojskowego

Celem edukacji w przedmiotowej klasie jest zapoznanie uczniów z wyzwaniami, specyfiką i wyjątkowością służby w jednostkach wojskowych MON i MSWiA oraz instytucjami związanymi. Przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w akademiach wojskowych, wstępne zapoznanie i przygotowanie do przejścia selekcji, a następnie służby w jednostkach specjalnych i rozpoznawczych SZ RP oraz Policji, a także służby w innych jednostkach wojskowych. Klasa Sił Specjalnych o podwyższonych wymaganiach i kryteriach naboru. Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + 2 przedmioty uzupełniające obowiązkowe: 1. Edukacja wojskowa i sił specjalnych (w kl. I-IV, program autorski szkoły), 2. Sporty walki (1 godzina tygodniowo w klasie I, II, III; program autorski szkoły) Klasa OPW realizuje program rozszerzony z języka angielskiego/fizyki, matematyki i geografii oraz trzy języki obce (angielski, niemiecki, rosyjski). Poszerzenie wiedzy i wiadomości z obszaru historii i współczesności operacji specjalnych. Uczniowie realizują: – Podstawy szkolenia ogólnowojskowego; – Podstawy szkolenia taktycznego pododdziałów rozpoznawczych i specjalnych; – Szkolenie strzeleckie / strzelania bojowe – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS, – Szkolenie medyczne; – Szkolenie z walki wręcz w bliskim kontakcie; – Szkolenie wysokościowo – alpinistyczne – Podstawy szkolenia SERE ( poziom A i B) – Specjalistyczne szkolenie wodne – indywidualne i z wykorzystaniem jednostek – nawodnych – Zajęcia z musztry – Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami – fakultatywnymi

logo straż pożarna

Klasa Pożarniczo - Ratownicza

ZAŁOŻENIA PROFILU:

 1. Zachęcić i przygotować absolwentów kierunku do nauki w Szkole Głównej Służby Pożarnej lub podobnych placówkach związanych z profilem nauczania.
 2. Umożliwić uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień pozwalających na przygotowanie do podjęcia pracy w OSP.
 3. Rozwijać zainteresowania pożarniczo – ratownicze, a także inne związane ze służbami mundurowymi.

 Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • Podstaw ratownictwa medycznego,
 • Podstaw ratownictwa technicznego,
 • Podstaw ratownictwa powodziowego,
 • Podstaw ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
 • Ratownictwa wodnego
 • Podstaw wspinaczki i ratownictwa górskiego.

W ramach zajęć uczniowie mają możliwość:

 • odbyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • odbyć szkolenie podstawowe strażaka ochotnika OSP,
 • odbyć szkolenie linowe, zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego, górskiego,
 • aktywnie działać w wolontariacie,
 • uczestniczyć w dodatkowych warsztatach i kursach prowadzonych w szkole
 • uczestniczyć w wyjazdach studyjnych do placówek OSP, Państwowej Straży Pożarnej oraz Portowych Jednostek Straży Pożarnej.

Przedmioty i szkolenia specjalistyczne:

 1. Edukacja pożarniczo-ratownicza – przedmiot obejmujący m.in. zajęcia z znajomości i umiejętności posługiwania się sprzętem pożarniczym,  wiedzę z zakresu historii Straży Pożarnej.
 2. Wychowanie fizyczne – zajęcia z pływania i ratownictwa wodnego – uzyskanie uprawnień Ratownika Wodnego.
 3. Kursy opcjonalne – sternik motorowodny, żeglarz, nurek – poziom podstawowy.
 4. Edukacja mundurowa – podstawy wiedzy i umiejętności żołnierza SZ RP – znajomość musztry, regulaminów, podstawowe szkolenie strzeleckie.