Sekcje dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w LOM SPARTAKUS to cykliczne zajęcia organizowane dla uczniów i z myślą o ich potrzebach, zainteresowaniach, pasjach. Zależy nam, by rozwijać w uczniach nie tylko wiedzę, ale także wzbudzać ciekawość, poszerzać horyzonty, dawać możliwości rozwijania zainteresowań oraz przeżywać przygody życia!

Zajęcia dodatkowe organizowane w LOM SPARTAKUS:

  • Obozy poligonowo – sprawnościowe
  • Pododdział Reprezentacyjny
  • Sporty pro-obronne
  • Musztra
  • Podróże studyjne do instytucji i jednostek mundurowych
  • Szkolenie w zakresie służb informacyjnych w zabezpieczaniu imprez masowych
  • Szkolenie strzeleckie
  • Kurs spadochronowy