O szkole

Droga Młodzieży,

pośród coraz liczniejszych wyzwań, ale i szans, z jakimi mamy do czynienia w życiu, jedną z nich jest wybór szkoły średniej. W myśl słów pisarza i filozofa Jean Paul Sartre’a, iż „Każdy musi odkryć własną drogę” jest to decyzja, która w dużym stopniu rzutuje na dalsze losy młodego człowieka.

Powołane przez Fundację BURSZTYNOWYM SZLAKIEM Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS daje możliwość realizacji marzeń i pasji tym, którzy czują w sobie dryl mundurowy, pragną związać swoją przyszłość zawodową ze służbami stojącymi na straży prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale również tym, którzy chcą przeżyć przygodę.

Osoby zrzeszone w Fundacji, w większości wywodzące się ze środowisk nauczycielskich, kilka lat temu zainicjowały utworzenie szkoły mundurowej. Do powołania szkoły o takim profilu przyczyniły się też moje osobiste wspomnienia, kiedy jako licealistka jeździłam na obozy przysposobienia obronnego, byłam dowódcą drużyny sanitarnej, która ćwiczyła i odnosiła sukcesy w zawodach.

SPARTAKUS to szkoła, która łączy zdobywanie wiedzy i umiejętności ze sprawnością fizyczną i wyszkoleniem mundurowym. Dlatego pierwsze porozumienie o współpracy podpisaliśmy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, gdzie przez 5 lat mieściła się nasza siedziba. Ja również jestem absolwentką AWF-u i wiem jak aktywność fizyczna, ruch i zdrowy tryb życia, pozytywnie wpływają na samopoczucie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Zachęcam Was do zapoznania się z naszą stroną internetową, znajdziecie tutaj wiele informacji o tym jak wygląda życie szkolne, jak aplikować do szkoły i co szkoła oferuje swoim uczniom.

Zapraszam do SPARTAKUSA!
Alicja Boruc

Prezes Fundacji BURSZTYNOWYM SZLAKIEM
Organu prowadzącego Licea Mundurowe SPARTAKUS

O szkole