Najczęściej zadawane pytania

 • Dla kogo jest szkoła mundurowa ?

  Rozwiń

  Nie da się rzecz jasna odpowiedzieć w prosty sposób na to pytanie.

  Wymienię jednak kilka kwestii, które mogą wskazywać na to, że wybór takiej szkoły będzie dla Ciebie dobrym wyborem.

  • Pragnienie przeżycia przygody – Jeśli marzą Ci się skoki spadochronem, wspinaczka po ściance, strzelanie z broni, a militaria  stanowią twoją pasję, to w takiej szkole spotkasz ludzi podobnych do Ciebie i z łatwością nawiążesz przyjaźnie.
  • Bycie zorganizowanym – Jeśli lubisz znajdować się w sytuacji w której wszystko jest dokładnie zaplanowane i nie musisz samodzielnie organizować sobie czasu, właśnie taka szkoła może okazać się dla Ciebie odpowiednia.
  • Poczucie powołania – Jeśli czujesz potrzebę pomocy innym, walki o sprawiedliwość, czy może chcesz działać na rzecz zachowania szeroko rozumianego porządku, to również może być profil pasujący do Ciebie.
  • Chęć pracy w służbach mundurowych – Wreszcie, jeśli chciałbyś nosić mundur, pracować na rzecz państwa i cieszyć się pewnym prestiżem społecznym z tym związanym, to również jest miejsce odpowiednie dla Ciebie.
 • Jak wygląda proces rekrutacji do LOM SPARTAKUS?

  Rozwiń

  Można go podzielić na 6 kroków:

  1. Złóż w sekretariacie Szkoły swoje Podanie (dokładne terminy w Regulaminach rekrutacji poszczególnych szkół))
  2. Zgłoś się z Rodzicem/Opiekunem na testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną. Zabierz ze sobą: kopię świadectwa z kl. VII, oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawnościowym (pobierz: Oświadczenie ) oraz inne dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia (za testy i rozmowę otrzymasz dodatkowe punkty rekrutacyjne).
  3. Otrzymasz informację o wstępnym zakwalifikowaniu do LOM SPARTAKUS.
  4. Złóż w sekretariacie Szkoły pozostałe dokumenty (lub kopie): zaświadczenie z OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 3 fotografie.
  5. Odszukaj siebie na liście przyjętych do LOM SPARTAKUS.
  6. Potwierdzenie przez Rodzica i Kandydata woli podjęcia nauki w LOM SPARTAKUS poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów, ankiety kandydata LOM, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej o profilu sportowo-mundurowym i podpisanie Umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.
 • Czy Liceum SPARTAKUS jest szkołą dla każdego?

  Rozwiń

  Jest szkołą dla każdego absolwenta szkoły podstawowej, który chciałby uczyć się w liceum ogólnokształcącym i jednocześnie poznać specyfikę pracy w służbach mundurowych z naciskiem na służbę wojskowa, policyjną i w Straży Granicznej. Jesteśmy szkołą ponadpodstawową, która realizuje program nauczania MEN dla liceum i kończy się egzaminem maturalnym, ale jednocześnie nasi Kadeci realizują dodatkowe przedmioty związane z edukacjami mundurowymi (wojskowa i sił specjalnych, policyjno- detektywistyczna, graniczna) oraz samoobroną i sportami walki. Dlatego co ważne – ze względu na mundurowo-sportowy charakter szkoły oraz liczne zajęcia wysiłkowe preferowani są kandydaci sprawni fizycznie, o dobrym stanie zdrowia poświadczonym przez lekarza (rodzinnego). SPARTAKUS to szkoła dla ludzi z pasją, ambitnych, gotowych podejmować różne wyzwania.

 • Jak liczne są klasy?

  Rozwiń

  W klasach (plutonach) jest od 16 do 24 uczniów. Co ważne – zależy nam, by uczniowie byli traktowani indywidualnie i podmiotowo. Bardzo ważny jest jak najlepszy kontakt w relacji: uczeń – nauczyciel – dyrekcja szkoły.

 • Jakie profile klas są w SPARTAKUSIE?

  Rozwiń

  W szkole tworzone są klasy o profilach: Sił Specjalnych, Straży Granicznej, Policyjno–Detektywistyczna (OPP – pod patronatem Komendy Policji) , Oddział Przygotowania Wojskowego (pod patronatem MON),  a od roku szk. 2024/2025 w Poznaniu  będzie tworzona klasa o profilu Logistyczno-Kwatermistrzowskim.

 • Czy istnieje system premiowania/motywowania uczniów?

  Rozwiń

  Zdecydowanie tak! Bardzo zależy nam na wynikach naszych uczniów, dlatego też po uzyskaniu odpowiednio wysokiej średniej czesne może zostać obniżone aż o 75%! Warto się starać! Dodatkowo Kadeci wykazujący się godną postawą, odpowiednim zaangażowaniem w życie szkolne i wolontariat oraz dobrymi wynikami w nauce mogą otrzymać odznakę SPARTANINA, którą z dumą noszą na mundurze. Zaczynamy od odznaki brązowej, poprzez srebrną, aż po złotą. Złoty SPARTANIN wiąże się z uzyskaniem 1-miesięcznego stypendium. Ponadto z uwagi na to, że szkołę prowadzi Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM, która jest organizacją non-profit i wspiera chore dzieci i rodziny potrzebujące, tak samo traktujemy trudne sytuacje materialne i życiowe naszych uczniów. Rodzice/Opiekunowie mogą ubiegać się o obniżenie lub całkowite zwolnienie z czesnego.

 • Jakie przedmioty rozszerzone są realizowane w klasach?

  Rozwiń

  Każdy profil realizuje obowiązkowe dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym oraz każdy uczeń może wybrać dodatkowo trzeci przedmiot rozszerzony.

  • Klasy Policyjno–Detektywistyczne: historia, wos; do wyboru – j. ang.
  • Klasy Straży Granicznej: wos, geografia; do wyboru – j. ang.
  • Klasy Sil Specjalnych: matematyka, geografia; do wyboru – j. ang. lub fizyka
  • Klasa Logistyczno-Kwatermistrzowska: geografia, j. angielski; do wyboru – fizyka
  • Oddział OPW: historia, j. angielski; do wyboru – wos
 • Jakie dodatkowe zajęcia, kursy i szkolenia oferuje Szkoła?

  Rozwiń

  Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju kursach i szkoleniach m.in. kurs spadochronowy, Leader, zabezpieczania imprez masowych, pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelecki, obsługi dronów, udział w obozach integracyjnych, sprawnościowych i poligonowych, fakultety sportowe i proobronne.

 • Jak wygląda życie uczniowskie w SPARTAKUSIE?

  Rozwiń

  Jesteśmy szkołą przyjazną uczniom, atmosfera sprzyja rozwijaniu pasji i postaw prospołecznych. Uczniowie działają jako wolontariusze, organizują akcje charytatywne. Kadeci biorą udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym, rocznicowym, zajęciach kursach i szkoleniach dodatkowych, obozach, wizytach studyjnych, zajęciach w Akademii Marynarki Wojennej, konkursach. W SPARTAKUSIE każdy znajdzie miejsce i sposób na siebie, swoje zainteresowania, zdobędzie ciekawe doświadczenie, sprawdzi się.

 • Jakie dodatkowe profity mają absolwenci SPARTAKUSA wybierając swoją dalszą drogę zawodową?

  Rozwiń

  Uczniowie SPARTAKUSA są przygotowywani do testów sprawnościowych i psychologicznych istotnych przy naborze do pracy w służbach mundurowych. Mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas naboru do wojskowych uczelni oraz do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej. Ponadto absolwenci otrzymują Suplement do świadectwa ukończenia szkoły z szczegółową informacją o zakresie ukończonego kształcenia mundurowo – sportowego.