Wyjątkowa szkoła

Naszą misją jest przygotowanie uczniów do służby w różnych formacjach mundurowych, takich jak policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna, służba ratownicza oraz zapewnienie bardzo dobrej edukacji na poziomie szkoły średniej.

Duzy nacisk kładziemy na  funkcję opiekuńczo-wychowawczą wraz z wszechstronnym przygotowaniem uczniów do życia w zmieniającym się świecie. Szkoła stawia sobie za zadanie rozwijanie umiejętności liderowania, dyscypliny, pracy w zespole oraz kształtowania wartości patriotycznych i obywatelskich.

Celem jest wsparcie uczniów w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej, rozwijanie uzdolnień oraz predyspozycji psychicznych i fizycznych umożliwiających właściwe pełnienie ról społecznych i zawodowych, kultywowanie postaw patriotycznych oraz wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TAKĄ SZKOŁĘ ?

Pierwszym i nadrzędnym powodem jest oczywiście chęć wykonywania w przyszłości zawodu, do którego konkretny profil przygotowuje.

Drugą niewątpliwą zaletą takiej szkoły, jest panująca w niej dyscyplina. Może ona pomóc młodemu człowiekowi w zorganizowaniu sobie życia, w chaotycznym czasie jakim jest szkoła średnia.

Wreszcie, trzecią kwestią jest aspekt społeczny takiego profilu. Szkoła tego rodzaju w naturalny sposób dzięki licznym aktywnością grupowym, integruje społeczność szkolną i integruje młodych ludzi o podobnych pasjach oraz zainteresowaniach. Istnieje więc, względnie duża szansa, że powstanie tu zwarta społeczność uczniowska, a zawarte przyjaźnie pozostaną na długie lata.

Wyjątkowa szkoła