Kadra

Dyrektor Szkoły

Komendant Szkoły

Pedagog

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Matematyka

Geografia

Historia

Chemia

Biologia

Fizyka

Informatyka

Wiedza o społeczeństwie

Podstawy przedsiębiorczości

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

Religia

Etyka

Edukacja policyjno-detektywistyczna

Edukacja wojskowa i sił specjalnych

Edukacja graniczna

Fakultety pro-obronne i ogólnorozwojowe

Historia i teraźniejszość

Język

Filozofia

Biznes i zarządzanie

Musztra

Edukacja logistyczno-kwatermistrzowska