Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jak skutecznie i zgodnie z prawem organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

W dzisiejszej szkole przed nauczycielami stawiamy wielkie wyzwanie. Muszą być nie  tylko biegli w swojej specjalności przedmiotowej, ale również wybitni metodycznie, na bieżąco z aktywizującymi nowinkami. Oczekujemy od nich efektywnego nauczania poświadczonego sukcesami egzaminacyjnymi. Tymczasem od kilku lat obserwujemy w szkołach lawinowo rosnącą tendencje występowania coraz bardziej skomplikowanych problemów wychowawczych i kryzysów psychicznych uczniów. Nauczyciele muszą się zmierzyć z problemami, które niejednokrotnie przekraczają ich umiejętności pedagogiczne nabyte w drodze wieloletniego wykształcenia, gdyż wymagają specjalistycznej wiedzy psychologów lub nawet psychiatrów. Niezbędna jest zatem dobrze wyszkolona kadra specjalistów oraz prawidłowo zorganizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie każdej placówki oświatowej. Pedagodzy i psycholodzy, którzy zadbają o młodzież w kryzysie, wesprą nauczycieli w ich pracy oraz rodziców w procesie wychowawczym.

Uczniu LOM SPARTAKUS!

Jeśli odczuwasz potrzebę rozmowy na tematy, które Cię nurtują, poszukujesz rozwiązań trudnej sytuacji w jakiej się znalazłeś – serdecznie zapraszam Cię do mnie.

Wchodząc do gabinetu pedagoga godzisz się na:

 • szczerą nie zawsze łatwa rozmowę,
 • wzajemny szacunek,
 • brak oceny tego jaki jesteś i kim jesteś, tu podlega ocenie tylko podejmowane przez Ciebie działanie,
 • życzliwość,
 • rozwój kompetencji społecznych.

W naszej Szkole chcemy, byś czuł się dobrze i wiedział, że Twoje problemy nie są czymś z czym musisz radzić sobie sam.

Pedagog szkolny

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w LOM SPARTAKUS skierowana jest do ucznia doświadczającego:

 • kryzysu rozwojowego
 • napięcia emocjonalnego, stresu
 • przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej
 • trudności adaptacyjnych w środowisku szkolnym
 • trudności związanych z tożsamością płciową
 • trudności w kontaktach interpersonalnych
 • trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, rówieśniczym
 • niskiego poziomu motywacji do nauki
 • trudności związanych z zarządzaniem czasem

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w LOM SPARTAKUS skierowana jest do rodzica/opiekuna doświadczającego:

 • kryzysu wychowawczego
 • trudności związanych z niskim poziomem motywacji do nauki u swojego dziecka
 • trudności związanych z absencją szkolną swojego dziecka