Profile klas

logo policja

Klasa Policyjno – Detektywistyczna (OPP)

Celem edukacji w klasie  o profilu Policyjno – Detektywistycznym jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymaganiami służby w Policji.

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:

 1. Nauki w Akademii Policji w Szczytnie, w Centrach Szkolenia Policji,
 2. Służby w Policji, jak również innych formacjach mundurowych MSWiA,
 3. egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa).

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + przedmiot obowiązkowy Edukacja policyjno-detektywistyczna ( w kl. I-IV, program autorski szkoły)

Klasa realizuje rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie i historii.

Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Szkolenie specjalistyczne obejmuje: – zagadnienia związane z działaniami funkcjonariuszy Policji, taktyką, technikami i procedurami działania oraz wyposażeniem. Uzyskana wiedza i umiejętności w wykonywaniu zawodu ochrony osób i mienia może być przydatna w pracy w formacjach i firmach detektywistycznych i ochrony mienia i osób

Uczniowie realizują:

 • Edukację policyjno – detektywistyczna, z uwzględnieniem taktyki, techniki i procedur działania oraz obowiązujących wymogów prawnych;
 • Szkolenie z podstaw ochrony mienia i osób;
 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty;
 • Szkolenie strzeleckie ( pistolet, karabin) – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS;
 • Szkolenie medyczne;
 • Zajęcia z musztry i regulaminów;
 • Kadeci klasy o profilu Policyjo- Detektywistycznym uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek Policji, SZ RP i innych służb mundurowych.
logo siły specjalne

Klasa Sił Specjalnych

Celem edukacji w klasie o profilu Sił Specjalnych jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymogami służby w jednostkach Wojsk specjalnych SZ RP i MSWiA oraz instytucjami związanymi z pracą Służb Specjalnych.

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:

 1. Nauki w Akademiach   Wojskowych, Szkołach podoficerskich SZ RP,
 2. Służby w Jednostkach SZ RP, jednostkach MSWiA,
 3. Egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa).
 4. Zapoznania i przygotowania do przejścia selekcji, a następnie służby w jednostkach specjalnych i rozpoznawczych SZ RP oraz Policji,.

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO +  przedmiot obowiązkowy  Edukacja wojskowa i sił specjalnych (w kl. I-IV, program autorski szkoły),

Klasa Sił Specjalnych realizuje program rozszerzony z języka angielskiego oraz geografii.

Uczniowie uczą się języka angielskiego i hiszpańskiego.

Uczniowie realizują:

 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego pododdziałów rozpoznawczych i specjalnych;
 • Szkolenie strzeleckie / strzelania bojowe – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS,
 • Szkolenie medyczne;
 • Szkolenie z walki wręcz w bliskim kontakcie;
 • Podstawy szkolenia SERE ( poziom A i wybrane elementy poziomu B)
 • Zajęcia z musztry i regulaminów
 • Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi

Kadeci klasy o profilu Sił Specjalnych uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek SZ RP i innych służb mundurowych.

logo straż graniczna

Klasa Straży Granicznej

Celem edukacji w klasie o profilu Straży Granicznej jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymogami służby w jednostkach Straży Granicznej.

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do:

 1. Nauki w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie, w Centrach Szkolenia Straży Granicznej,
 2. Służby w placówkach Oddziałów SG
 3. Egzaminów do uczelni wyższych ( mundurowych i o kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa).

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + przedmiot obowiązkowy Edukacja graniczna ( w kl. I-IV program autorski szkoły obejmujący wiedzę i umiejętności przydatne podczas rekrutacji w szeregi Straży Granicznej)

Klasa Straży Granicznej realizuje program rozszerzony wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Uczniowie uczą się języka angielskiego i rosyjskiego

Uczniowie realizują:

 • Szkolenie z taktyki, techniki i procedur funkcjonariusza SG w wybranych sytuacjach taktycznych – techniki patrolowania i kontroli;
 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty;
 • Szkolenie strzeleckie ( pistolet, karabin) w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS;
 • Szkolenie medyczne;
 • Zajęcia z musztry i regulaminów;
 • Inne szkolenia specjalistyczne zgodnie z przyjętymi założeniami kształcenia i zajęciami fakultatywnymi.

Kadeci klasy o profilu Straży Granicznej uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek SG (MSWiA) i innych służb mundurowych.

Klasa Logistyczno-Kwatermistrzowska

Celem edukacji w klasie  o profilu Logistyczno – Kwatermistrzowskim  jest zapoznanie uczniów z zadaniami, specyfiką i wymaganiami służby kwatermistrzowskiej (logistyki w służbach).

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów umożliwiające im uzyskanie kwalifikacji mających zastosowanie logistyczne nie tylko w wojsku ale i w gospodarce.

Organizacja kształcenia obejmuje Podstawę Programową MEN dla LO + przedmiot obowiązkowy Edukacja logistyczno-kwatermistrzowska ( w kl. I-IV, program autorski szkoły)

Klasa realizuje rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Szkolenie specjalistyczne obejmuje zagadnienia związane z działaniami logistyków w służbach.  Pozyskana wiedza zakłada nabycie umiejętności w kierowaniu zaopatrzeniem materiałowym, technicznym, transportem i ruchem wojsk, infrastruktury i wsparcia medycznego oraz współpracy z wojskami sojuszniczymi jako wsparcie  Host Nation Sup. Dodatkowo podstawowe umiejętności z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji towarów, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

Pozyskana wiedza i umiejętności w wykonywaniu zawodu logistyka może być również przydatna w pracy w firmach spedycyjno-transportowych, centrach logistycznych, portach przeładunkowych, jednostkach służby zdrowia .

Uczniowie realizują:

 • Edukację logistyczno-kwatermistrzowską, z uwzględnieniem procedur działania oraz obowiązujących wymogów prawnych;
 • Podstawy z logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw;
 • Wstęp do towaroznawstwa i infrastruktury logistycznej;
 • Podstawy wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych przy realizacji zadań zawodowych w przedsiębiorstwie logistycznym,
 • Podstawy szkolenia ogólnowojskowego;
 • Szkolenie strzeleckie ( pistolet, karabin) – w oparciu o BLOS oraz wymogi PZSS;
 • Zajęcia z musztry i regulaminów;
 • Kadeci klasy o profilu logistyczno-kwatermistrzowskim uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek