Sekcje dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w LOM SPARTAKUS to cykliczne zajęcia organizowane dla uczniów i z myślą o ich potrzebach, zainteresowaniach, pasjach. Zależy nam, by rozwijać w uczniach nie tylko wiedzę, ale także wzbudzać ciekawość, poszerzać horyzonty, dawać możliwości rozwijania zainteresowań oraz przeżywać przygody życia!

Zajęcia dodatkowe organizowane w LOM SPARTAKUS :

 • Obozy poligonowo – sprawnościowe
 • Sporty pro-obronne
 • Musztra
 • Survival Day
 • Leader
 • Podróże studyjne do instytucji i jednostek mundurowych
 • Szkolenie strzeleckie
 • Przygotowanie do testów sprawności fizycznej
 • Szkolenie w zakresie służb informacyjnych w zabezpieczaniu imprez masowych
 • Kurs spadochronowy
 • Wolontariat

 

Udział w Projektach MON