Jak aplikować

UWAGA!!!! – od 01 września 2024 Szkoła zmienia siedzibę i przenosi się z dzielnicy Przymorze do Śródmieścia na ulicę Wały Piastowskie 1 (wejście od ulicy Kupieckiej).

Składanie wniosku o przyjęcie do Szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dowodem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Termin: od 5 kwietnia 2024 do 10 czerwca 2024

Przeprowadzenie testów sprawnościowych i rozmów kwalifikacyjnych (o wyznaczonym terminie testu i rozmowy każdy kandydat będzie powiadomiony indywidualnie).

1 termin: 28.05.2024r.

2 termin: 14.06.2024r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Termin: do 5 lipca 2024

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę.

Termin: do 10 lipca 2024

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.

Termin: 11 lipca 2024

Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli podjęcia nauki w LOM SPARTAKUS poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, ankiety kandydata LOM i podpisanie Umowy o ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH na lata 2024-2028

Termin: do 18 lipca 2024

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do LOM SPARTAKUS w Gdańsku na rok szk. 2024/2025.

Termin: 19 lipca 2024

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc.

Termin: do 7 sierpnia 2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Termin: 9 sierpnia 2024