Czesne i system motywacyjny

Opłaty za szkołę

Opłaty za szkołę

Czesne: 340 zł/miesiąc (możliwość wyboru jednego z czterech wariantów płatności)

KLASY I – Opłata rekrutacyjna: 100 zł., Wpisowe: 150 zł.

Czesne, wpisowe i opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na konto bankowe Szkoły

BNP Paribas NR 89 1750 0012 0000 0000 4079 2918

Pełna informacja o opłatach, obniżkach i stypendium – w Regulaminie opłat – dostępnym w sekretariacie Szkoły

Opłaty za szkołę

Obniżki czesnego

1) Dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce

25% zniżki od kolejnego semestru (luty-lipiec lub sierpień-styczeń) dla uczniów, którzy za poprzedzający semestr osiągną średnią co najmniej 4,50

50% zniżki od kolejnego semestru (luty-lipiec lub sierpień-styczeń) dla uczniów, którzy za poprzedzający semestr osiągną średnią co najmniej 4,75

75% zniżki od kolejnego semestru (luty-lipiec lub sierpień-styczeń) dla uczniów, którzy za poprzedzający semestr osiągną średnią co najmniej 5,0

2) Dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja o statusie non-profit, która m.in. organizuje akcje charytatywne na rzecz swoich Podopiecznych oraz wspiera dzieci i rodziny będące w trudnych sytuacjach życiowych. Mając na uwadze powyższe Rodzice/Opiekunowie będący w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się do Fundacji z prośbą o obniżkę czesnego.

Opłaty za szkołę

Odznaka Spartanina i stypendium

Za osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia Kadeci otrzymują odznaki SPARTANINA (brązową, srebrną lub złotą). Odznaki są nadawane po pierwszym roku nauki oraz trzecim, czwartym i kolejnym semestrze. Kadetowi, który otrzyma złotą odznakę SPARTANINA dodatkowo przyznawane jest 1-miesięczne stypendium.